... tusenkonstnär  -  en mycket driftig person som klarar det mesta

Tel: 070 840 78 14

Drift och underhåll!


Att underhålla och sköta fastigheter är viktigt. Jag erbjuder drift och underhåll av bostäder och kommersiella fastigheter. Alla fastigheter har sitt egna behov och varje uppdrag skräddarsys efter önskemål.


Genom att ge en regelbunden tillsyn och driftkontroll blir jag mer familjär med fastigheten. Detta leder till att jag snabbare kan få bukt med de problem som uppstår eller på sikt kan komma att uppstå. Samtidigt ger det de boende, eller de som arbetar i fastigheten en känsla av trygghet och igenkännande. De skall veta till vem de kan vända sig och den personliga servicen är viktig.


Boende och hyresgäster kan även få hjälp med småfix, renoveringar och ombyggnationer. Jag tar även hand om grönytor, anläggningsarbeten och vinterunderhåll.Ring gärna!

Hus & Trädgård  och 1000 andra saker...

Fastighetsskötsel